Hvordan jeg kan bygge Norge, min investeringsfilosofi og strategi.

I dette innlegget vil jeg fortelle litt mer inngående til hvordan jeg tenker rundt mine investeringer.

Hvorfor jeg har litt enkeltaksjer i tillegg til indeksfond i porteføljen min, noe jeg i utgangspunktet ikke skulle ha, men heldigvis er det meste mulig å forandre på, også denne beslutningen her.

Så hvordan kan jeg bygge Norge gjennom min investerings filosofi og strategi ?

I 1980 startet det som ble skulle bli og har vert hjørnestens bedriften på det lille stedet jeg kommer fra og denne bedriften har verdt gull verdt for hele det lille samfunnet der pluss tre nærliggende bygder i kommunen.

De aller fleste av vennene mine og andre i bygden har arbeidet ved denne fabrikken, inkludert min far, søster, min bror og hans kjæreste som begge to arbeider der idag.

Selv startet jeg å arbeide der i 1994 etter førstegangstjenesten og jeg var der i fire år før jeg flyttet til Oslo for å følge drømmen min om å spille trommer og drive med musikk. 

Da denne bedriften startet har jeg i ettertid fått høre at det var en liten gruppe bygdefolk som hver og en gikk inn og kjøpte aksjer for kr. 10.000 mens de fleste andre kjøpte en, to eller noen fler.

Min bestefar (og mange andres bestefedre) var med på å bygge Norge og han var også en av de som kjøpte to aksjer ved denne bedriften og da han døde i 1994 fikk jeg og min bror hver vår aksje, som jeg har enda.

Dette har for meg mest symbolsk verdi da jeg nok ikke blir direkte rik om jeg selger den, men om jeg ikke tar helt feil er den i dag verdt ca. 6000 kroner.

Selvsagt er det gøy å eie en liten andel i denne bedriften, nettop fordi den har vert så viktig for det lille samfunnet jeg kommer fra, men altså mer pga. den symbolske verdien enn kronene i seg selv.

Om vi går tilbake til de som kjøpte aksjer for kr.10.000 hver vet jeg at gamle onkelen til en kamerat av meg var en av disse og da han døde arvet kompisen min og søsteren hans disse verdiene, som beløp seg til over 300.000 kroner, noe som hjalp de med å komme inn på bolig markedet i Oslo.

Det jeg vil frem til er at dette er for meg bevis nok til at jeg har valgt å sette noen av pengene mine i norske oppstarts bedrifter da jeg med egne øyne har sett hva det kan bety for folk og familier som bor i nærheten av de. 

Jeg synes det er viktig å være med å støtte opp om slike nysatsinger rundtomkring i Norge fordi alle kan ikke flytte til Oslo, Bergen eller de andre byene for å jobbe, da vil Norge visne og det vil bli et mye fattigere land på mange måter.

Med alt fokuset på det grønne skiftet og miljøet har jeg bevisst valgt å holde meg så mye som mulig innenfor denne sektoren ettersom jeg bestemt mener at oljen bør fases ut så mye som mulig og så raskt som mulig.

Dog klarte jeg allikevel å gå på en smell vedrørende Hunter Group, de store tankratene ble for fristende, og jeg har kjøpt meg inn i tre omganger i løpet av de siste tre ukene.

Om jeg selv ikke blir rik på disse investeringene har jeg to døtre og eventuelle barnebarn som en gang i fremtiden kanskje kan nyte godt av mine valg. 

Det er mange som mener at en ikke bør ha for mye av pengene sine investert i Norge da man betaler skatt, har boliglån og diverse, men jeg mener det er helt greit fordi jeg hverken har boliglån eller annen gjeld (betaler skatt);-)

Det kan være jeg er naiv, men på denne måten er jeg med på å bygge Norge, et “ nytt “ og grønnere Norge, som våre etterkommere kan leve og trives godt i.

Her kjøper jeg alle mine enkeltaksjer og fond.

Strategien min i en litt mer oversiktlig liste.

  • globalt bredbasert indeksfond som følger MSCI verdens indeksen.
  • indeksfond med eksponering mot MSCI emerging markets indeksen.
  • noen få enkelt aksjer for å krydre det hele – i utganspunktet engangskjøp, men er åpen for å fylle litt på ved dipper.
  • kryptovaluta som ikke korrelerer med aksjer.
  • aldri selge, men, om et selskap vesentlig endrer struktur og viser tydelige svakheter, vil det vurderes.
  • kjøpe så mye som mulig hver eneste måned, med andre ord ingen dollar cost averaging og alt av uventede engangsbeløp går umiddelbart inn i porteføljen.
  • tid i markedet er viktigere enn å time markedet.

Fortell meg gjerne om din investerings filosofi og strategi.

Takk!

Mvh ANP Invest 

Leave a Comment